Översiktsperioden i korthet

  • Temperaturen i början av året var nära långtidsmedelvärdet vilket ökade eldistributionen och elförsäljningen.
  • Partimarknadspriset på el nästan fördubblades från året innan.
  • Nättjänstens leveranssäkerhet låg på en bra nivå trots den snörika vintern.
  • Nättjänstpriserna är redan för fjärde året på samma nivå som i början av 2018.
  • Projektet Olkiluoto 3 framskred enligt i tidtabellen och i mars nåddes en betydande milstolpe när bränslet laddades i reaktorn.
  • Investeringar för att förbättra leveranssäkerheten i elnätet inleddes i början av året planenligt.
  • Det nya kundinformationssystemet togs i bruk i mars.