Nyckeltal

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 47,1 (40,1) miljoner euro. Rörelsevinsten var 6,2 (7,3) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 4,4 (5,5) miljoner euro. 

Investeringarna uppgick till sammanlagt 5,2 (4,3) miljoner euro, varav 4,6 (3,5) miljoner euro var investeringar i elnätet och 0,6 (0,8) miljoner euro övriga investeringar.  

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 97,2 (95,4) miljoner euro. Soliditeten var 29,6 (25,4) procent. Likviditeten (quick ratio) var 1,7 (1,5). 

I slutet av april var antalet fast anställda vid koncernen 61 (59) och antalet visstidsanställda 2 (2).