Affärsveksamhet Energi

Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 29,3 (23,0) miljoner euro och vinsten efter finansiella poster till –0,7 (0,6) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 32 (31).

Elförsäljningen ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen berodde mest på den klart kallare vintern jämfört med året innan. Elförsäljningen under översiktsperioden var 464 (405) GWh.

Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 148 (153) GWh. Olkiluoto 3, ett viktigt projekt för Kymmenedalens El, framskred enligt tidtabellen. Bränslet laddades i reaktorn i mars och kraftverket börjar producera el i oktober. Regelbunden elproduktion inleds i februari 2022.

Partimarknadspriset på el i Finlands prisområde ökade med 99 procent jämfört med början av året 2020, dvs. att priset i praktiken fördubblades. Ökningen berodde på en ökning av efterfrågan på grund av kallt väder, nedgång i vattenreserver och stegring av priser på utsläppsrätter och bränslen. Medelpriset under perioden var 45,8 €/MWh. Spotpriset i Finlands prisområde var i genomsnitt 4,7 €/MWh högre än det allmänna systempriset på börsen.