Affärsveksamhet Energi

Under delräkenskapsperioden uppgick energiaffärsverksamhetens omsättning till 49,4 (38,5) miljoner euro och vinsten efter finansiella poster till –0,6 (0,8) miljoner euro. Antalet anställda var i medeltal 31 (31).

Elförsäljningen ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period året innan. Ökningen berodde i synnerhet på den kallare vintern jämfört med året innan. Elförsäljningen under översiktsperioden var 708 (636) GWh. Elproduktionen med bolagets egna produktionsandelar uppgick till 259 (271) GWh.

Vädret har varit betydligt kallare, torrare och mindre blåsigt än 2020. Dessutom har priserna på bränslen och utsläppsrätter stigit till en rekordnivå under året. Detta återspeglas direkt på partimarknadspriset på el såväl i Finland som på nordisk nivå. Priset i Finlands prisområde ökade med 116 procent jämfört med motsvarande period året innan. Medelpriset under perioden var 54 €/MWh. Under översiktsperioden var systempriset 46,5 €/MWh (9,3). 

Industrins Kraft informerade i slutet av augusti om den nya tidtabellen för projektet Olkiluoto 3.  Ibruktagningen av anläggningen måste senareläggas med fyra månader på grund av problem som upptäcktes i samband med testning av en turbin. Enligt den nya tidtabellen ska provdriften av anläggningen inledas i februari 2022 och regelbunden elproduktion i juni 2022.