Översiktsperioden i korthet

  • Bolaget fortsätter att satsa på den kolneutrala elproduktionen genom att investera i vindkraftparken i Närpes.
  • Den kalla vintern ökade elförbrukningen med över 8 procent jämfört med året innan.
  • Antalet elavbrott inom bolagets nätområde har varit mindre än året innan.
  • Elförsäljningen ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period året innan.
  • Partimarknadspriset på el har stigit till en rekordhög nivå.
  • Fler än 1 300 solelsystem med en totaleffekt på 10 MW har redan anslutits till bolagets elnät.