Nyckeltal

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 81,0 (69,2) miljoner euro. Rörelsevinsten var 10,7 (10,3) miljoner euro och räkenskapsperiodens vinst 8,0 (9,3) miljoner euro.  

Investeringarna uppgick till sammanlagt 12,0 (9,6) miljoner euro, varav 10,4 (8,4) miljoner euro var investeringar i elnätet och 1,6 (1,1) miljoner euro övriga investeringar.  

Beloppet koncernexternt lånekapital uppgick till 93,1 (101,3) miljoner euro. Soliditeten var 29,2 (27,5) procent. Likviditeten (Quick ratio) var 1,3 (2). 

I slutet av augusti var antalet fast anställda vid koncernen 60 (59) och antalet visstidsanställda 3 (2).