Uppskattad utveckling under resten av året

Koncernens resultat för hela året kommer att bli mindre än året innan. Elförbrukningen och -försäljningen beräknas öka jämfört med 2020.  

Partimarknadspriset på el ligger på en rekordhög nivå och priserna på elderivaten under slutet av året har stigit kraftigt. Om det inte uppstår stora förändringar i nuläget, kommer partimarknadspriset på el att ligga på en betydligt högre nivå år 2021 än långtidsmedelvärdet.