Årsberättelse 2017

För Kymmenedalens El var 2017 ett år av förnybar energiproduktion, vind och sol. Vår egen vindkraftsproduktion fördubblades och försäljningen av solelsystem inleddes. Bolagets nya brand – Energi i vardagen – som förnyades i enlighet med strategin förde med sig nya vindar i verksamheten. Även om vårt område träffades av stormvindar gav investeringarna i elnätet resultat och ökningen av andelen leveranssäkert nät överskred målet.

Nyckeltal

omsättning

rörelsevinst

jämnförbar
rörelsevinst


Bokslut 2017

Elanskaffning 2017, 1 093 GWh

Elbörsen 588.4 GWh
Torv 18.3 GWh
Biobränslen 21.6 GWh
Vattenkraft 201.4 GWh
Vindkraft 25.1 GWh
Stenkol 32 GWh
Kärnkraft 205.7 GWh
Olja 0.3 GWh