Delårsrapport 1.1–31.8.2018

Koncernen Kymmenedalens El:s elförsäljning uppgick till 734 miljoner kilowattimmar och elförbrukning inom bolagets distributionsområde var 883 miljoner kilowattimmar under översiktsperioden. Elförsäljningen ökade med 3,7 procent och elförbrukningen med 2,6 procent jämfört med motsvarande period året innan. Koncernens omsättning ökade med 31,7 procent (19,4 miljoner euro) och den jämförbara vinsten med 49 procent (4 miljoner euro). Början av året har haft rekordartat få störningar och investeringarna i elnätets leveranssäkerhet fortsätter. Den målmedvetna satsningen på leveranssäkerheten i elnäten som har pågått redan i flera år återspeglas i avbrottssiffrorna. Försäljningen av elenergisystemen har överträffat förväntningarna.