Delårsrapport 1.1–30.4.2019

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 46,7 (47,7) miljoner euro och rörelsevinsten var 7,7 (9,3) miljoner euro. Med undantag av januari var början av året tydligt varmare än året innan vilket minskade både elförbrukningen och elförsäljningen. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 549 (575) miljoner kilowattimmar, vilket är 4,6 procent mindre än året innan. Försäljningen av solelsystem fortsätter att växa och den har ökat med 16 procent jämfört med motsvarande period året innan. I början av året inledde bolaget försäljningen av system för laddning av elbilar till hushåll, företag och bostadsaktiebolag. Trots vinterstormen och snöbördorna i januari–februari undgick bolaget omfattande elavbrott.