Delårsrapport 1.1–31.8.2019

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 76,9 (80,7) miljoner euro och rörelsevinsten till 15,1 (14,6) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 860 (883) miljoner kilowattimmar, vilket är 3 procent mindre än året innan. Antalet kunder ökade både inom elöverföring och elförsäljning. Väderförhållandena har varit gynnsamma för eldistributionen och det har inte förekommit några omfattande nätstörningar. Det varma vädret har även lett till en nedgång i elförbrukningen och elförsäljningen. Storleken på solelsystem som sålts har vuxit och företagens intresse för solel har ökat.