Delårsrapport 1.1–30.4.2020

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 40,1 (46,7) miljoner euro och rörelsevinsten var 7,3 (7,7) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 485 (527) miljoner kilowattimmar, vilket är 7,9 procent mindre än året innan. Början av året var historiskt varm vilket minskade både elöverföringen och elförsäljningen. Stormen Tuuli i februari och de hårda vindarna i början av året orsakade inga omfattande elavbrott. Coronaläget har inte haft någon inverkan på bolagets operativa verksamhet.