Delårsrapport 1.1–31.8.2020

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 69,2 (76,9) miljoner euro och rörelsevinsten var 10,3 (15,1) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 784 (826) miljoner kilowattimmar, vilket är cirka 5 procent mindre än året innan. Partimarknadspriset på el rasade rekordlågt på grund av den regniga, varma och blåsiga vintern och undantagstillståndet till följd av coronapandemin såväl i Finland som på nordisk nivå. Stormen som drabbade bolagets nätområde under delårsperioden orsakade inga omfattande skador eller störningar.