Årsberättelse 2020

År 2020 var i många avseenden exceptionellt. Globalt betraktat dominerades året av coronapandemin och energibranschen påverkades starkt av det exceptionellt milda vädret och en djupdykning av elpriset. Omsättningen och resultatet för koncernen Kymmenedalens El tyngdes nedåt av de lägre leveransmängderna inom elförsäljningen, -produktionen och -överföringen samt nedgången i marknadspriset på el. Elöverföringspriserna låg på oförändrad nivå för tredje året i rad. De anställdas engagemang i bolagets verksamhet och värden återspeglades såväl i det vällyckade distansarbetet som i det utmärkta resultatet av personalundersökningen.

Nyckeltal

omsättning

rörelsevinst


Bokslut 2020
KSOY_sahkon_tuotantoRUO_2020.jpg