Delårsrapport 1.1–30.4.2021

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 47,1 (40,1) miljoner euro och rörelsevinsten var 6,2 (7,3) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 548 (485) kilowattimmar, vilket är 13 procent mer än året innan. Elförsäljningen ökade med 15 procent jämfört med motsvarande period året innan. Temperaturen i början av året var nära långtidsmedelvärdet, men klart kallare än i början av 2020, vilket ökade eldistributionen och -försäljningen samt omsättningen. Väderförhållandena var stabila under översiktsperioden och det förekom inte några omfattande avbrott i eldistributionen.