Delårsrapport 1.1–31.8.2021

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 81,0 (69,2) miljoner euro och rörelsevinsten var 10,7 (10,3) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 849 (784) miljoner kilowattimmar, vilket är cirka 8 procent mer jämfört med motsvarande period året innan. Elförsäljningen ökade med 11 procent jämfört med motsvarande period året innan. Marknadspriset på el har ökat kraftigt under översiktsperioden. Bolaget fortsatte investera i kolneutral produktion.