Delårsrapport 1.1–30.4.2022

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 56,8 (47,1) miljoner euro och rörelsevinsten var 7,1 (6,2) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 527 (548) miljoner kilowattimmar, vilket är cirka 4 procent mindre än året innan. Elförsäljningen sjönk med knappt en procent jämfört med motsvarande period året innan. Väderförhållandena var stabila under översiktsperioden och det förekom inte några stora avbrott i eldistributionen på grund av vädret. Investeringarna i förbättrandet av elnätets funktionssäkerhet har inletts för 2022 i enlighet med planerna.