Delårsrapport 1.1–31.8.2022

Under översiktsperioden uppgick koncernens omsättning till 111,0 (81,0) miljoner euro och rörelsevinsten var 2,6 (10,7) miljoner euro. Elförbrukningen inom bolagets distributionsområde var 821 (849) miljoner kilowattimmar, vilket är cirka 3 procent mindre än året innan. Elförsäljningen låg nära fjolårets nivå. Marknadspriset på el har stigit i en ökande takt under översiktsperioden.